1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
You are here:Bất động sản cho thuêCăn hộ cho thuêCho thuê căn hộ Quận 5


Cho thuê căn hộ Quận 5

Cho thuê căn hộ Quận 5 (34)

Căn hộ cho thuê quận 5

Giá: 700 USD/tháng - Quận 5
Giá: 900-1500usd/tháng - Quận 5
Giá: 900usd/tháng - Quận 5

Hotline

Ms. Yan (English + Chinese) 

+84933 235 111 | +84936 746 571 

Mr. Duc (Vietnamese)

+84919 94 2121 | +84982 47 2121

yanlin@proview-land.vn or Info@proviewland.vn

Tìm mã BĐS

Tìm kiếm